Szkolenia Taktyczno-Obronne

Szkolenie taktyczno-obronne to istotny fundament tworzenia mapy bezpieczeństwa i świadomości zagrożeń naszych czasów. Szkolenie koncentruje się na nauce prawidłowego funkcjonowania w środowisku nieprzyjaznym, w sytuacjach zagrożenia atakiem terrorystycznym, a także prawidłowych zasad ochrony mienia i osób w takim środowisku. Szkolenie jest prowadzone w warunkach skrajnie oddających realizm sytuacyjny. Cykl obejmuje wykłady teoretyczne i zajęcia praktyczne, realizowane zgodnie z obowiązującymi programami Ministerstwa Obrony Narodowej, oraz zgodnie ze standardami przyjętymi przez OBWE, agendy ONZ, Swissint.

Cel szkolenia:
  • Nauka metod zwiększających szanse na zachowanie żywotności w środowisku nieprzyjaznym i sytuacji ataku terrorystycznego
  • Prawidłowa identyfikacja i unikanie zagrożeń
  • Wiedza na temat istoty, psychologii i sposobu działania terrorystów
 
  • Prawidłowe planowanie, organizacja i realizacja konwojów chronionych w środowisku nieprzyjaznym
  • Podstawowe elementy ochrony osób, w tym kształtowanie elementarnych umiejętności poruszania się z osobą chronioną w różnym środowisku
HEAT – Zachowanie Żywotności W Środowisku Nieprzyjaznym

Szkolenie Zachowanie Żywotności w Środowisku Nieprzyjaznym (HEAT – Hostile Environment Awareness Training) jest realizowane na trzech poziomach zaawansowania, w trybie weekendowym lub jednodniowym.

HEAT TAC 1-3 – kurs weekendowy (17h) – Certyfikat

 

Zachowanie na wypadek ataku terrorystycznego

Aktywny strzelec, zamach bombowy, zamach chemiczny,
przesyłka niewiadomego pochodzenia.

Szkolenie Zachowanie na Wypadek Ataku Terrorystycznego jest realizowane na trzech poziomach zaawansowania, w trybie weekendowym lub jednodniowym.

Zachowanie na Wypadek Ataku Terrorystycznego

  • TAC 1-3 – kurs weekendowy (17h) – Certyfikat
Ochrona Konwoju/Kolumn W Środowisku Nieprzyjaznym

Szkolenie Ochrona Konwoju/Kolumn w Środowisku Nieprzyjaznym jest prowadzone w trybie jednodniowym.

  • Kurs (7h) – Świadectwo ukończenia
Podstawowa Ochrona VIP

Szkolenie Podstawowa Ochrona VIP jest prowadzone w trybie weekendowym.

  • Kurs (17h) – Certyfikat ukończenia