Szkolenia Medyczne

Szkolenia medyczne kompleksowo łączące teorię i praktykę, aby w warunkach jak najbardziej zbliżonych do realistycznych doskonalić znajomość zasad samopomocy i udzielania pierwszej pomocy rannemu na polu walki. Szkolenia medyczne są realizowane zgodnie z amerkańskimi protokołami Tactical Combat Casualty Care (TCCC) realizowanymi przez USSOCOM.

Cel szkolenia:

  • Umiejętność wykorzystania protokołu TCCC (poziomy udzielania pomocy ” Care Under Fire”, faza “Tactical Field Care”, protokół postępowania z poszkodowanym urazowym: ” M.A.R.C.H, faza ewakuacyjna- TacEvac, meldunek 9-line Medevac/ M.I.S.T.)
  • Udoskonalenie taktycznej i medycznej opieki nad rannymi w warunkach pola walki
 
  • Opanowanie zasad bezpiecznego udzielania pierwszej pomocy w typowych, nagłych przypadkach na polu walki (m.in. rany, krwotoki, złamania, utrata słuchu, utrata wzroku, zaburzenia świadomości, atak strachu, panika)
  • Zapoznanie się z zagrożeniami epidemicznymi we wskazanych rejonach działania
  • Bezpieczna realizacja ewakuacji medycznej z pojazdów oraz miejsca zdarzenia
Opieka Nad Rannymi W Warunkach Pola Walki (Tactical Combat Casualty Care - TCCC)

Szkolenie TCCC z zakresu opieki nad rannymi w warunkach pola walki jest realizowane na trzech poziomach, w wymiarze weekendowym lub jednodniowym.

Szkolenie medyczne TCCC – TAC 1-3 – kurs weekendowy

  • (17h) Certyfikat

 

Ewakuacja Medyczna I Zagrożenie Epidemiologiczne W Środowisku Nieprzyjaznym

Szkolenie Ewakuacja Medyczna i Zagrożenie Epidemiologiczne w środowisku nieprzyjaznym jest realizowane w wymiarze jednodniowym.

  • Kurs (7h) – świadectwo ukończenia