Szkolenia Combat Survival

Szkolenie, dzięki któremu nauczysz się jak przetrwać w środowisku naturalnym. Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne, ćwiczenia i treningi, realizowane zgodnie z wymogami programów szkoleniowych MON oraz w oparciu o schemat P.L.A.N. (Protection, Location, Acquisition, Navigation), mające na celu zabezpieczenie przed zagrożeniem bezpośrednim, wyeksponowanie swojej pozycji do prawidłowej lokalizacji przez służby ratownicze, pozyskanie zasobów do przetrwania i znalezienie drogi powrotu.

Cel szkolenia:
  • Nauka i doskonalenie metod zwiększania szans na przeżycie w ekstremalnych warunkach środowiska naturalnego oraz podstawowych technik unikania schwytania
  • Nauka i doskonalenie technik zwiększania szans na przeżycie w niewoli lub uwięzieniu
  • Nauka metod współdziałania z elementami systemu odzyskiwania personelu w trakcie prowadzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczych oraz wspierania akcji uwalniania
 
  • Nauka i doskonalenie podstawowych zasad i metod ochrony własnej, wykorzystując techniki maskowania i kamuflażu, skrytego poruszania się w terenie i mylenia sił tropiących
  • Doskonalenie metod utrzymywania właściwej kondycji psychofizycznej w niekorzystnych warunkach środowiska, w tym technik radzenia sobie ze stresem w warunkach izolacji

Szkolenie Combat Survival jest realizowane na trzech poziomach zaawansowania w wymiarze weekendowym.

  • Basic (24h) – Certyfikat
  • Medium (24h) – Certyfikat
  • Advanced (24h) – Certyfikat