Kontakt

Dane kontaktowe

OWLNEST
Centrum Szkolenia i Wsparcia Bojowego

T: +48 514 790 093 
M: office@szkoleniabojowe.com

JPBC sp. z o.o. Tactical Academy sp. k.,
ul. Narutowicza 34, 90-135 Łódź

W: www.szkoleniabojowe.com

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

M: rodo@szkoleniabojowe.com

Zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sad Rejonowy dla Łodzi-Sródmiescia w Łodzi Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000611617, kapitał zakładowy 100 000 zł, NIP: 7272800391

Formularz kontaktowy