Contact

Dane kontaktowe

OWLNEST
Academy of Combat Support and Training

T: +48 514 790 093
M: office@szkoleniabojowe.com

JPBC sp. z o.o. Tactical Academy sp. k.,
ul. Narutowicza 34, 90-135 Łódź

W: www.owlnestacademy.com

Zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sad Rejonowy dla Łodzi-Sródmiescia w Łodzi Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000611617, kapitał zakładowy 100 000 zł, NIP: 7272800391

Formularz kontaktowy