SURVIVAL czym jest ?

By in
SURVIVAL czym jest ?

Każdy wie co oznacza to słowo, jednakże dla sprecyzowania naszej wiedzy pozwoliłem sobie sięgnąć do słownika…

„Survival – przeżycie, przetrwanie (np. w trakcie wojny, katastrofy)”.

Tak definiuje to hasło słownik języka angielskiego. Niemniej jednak zarówno w Polsce jak i na całym świecie, określenie to jest zespołem umiejętności, które w razie sytuacji kryzysowej pozwoli nam na przetrwanie w niekorzystnych warunkach.

 

Generalnie SURVIVAL dzieli się (na dzień dzisiejszy) na trzy grupy:

  1. Urban Survival – Survival Miejski
  2. Survival Turystyczny
  3. Survival Wyczynowy

Niemniej jednak istnieje jeszcze, mniej używany podział na:

  1. Survival Paramilitarny
  2. Survival Cywilny
  3. Survival Postapo

Teoretycznie wiemy co oznacza słowo Survival i jak możemy tę dyscyplinę „przetrwania” podzielić. Jednak, należy się zastanowić, czy faktycznie wiemy czym jest SURVIVAL. Większość z czytelników pewnie pomyśli, że jest to umiejętność rozpalania ogniska oraz pozyskiwania wody… Zgadza się, jednak z punktu widzenia książkowego i czysto praktycznego jest to kwestia trochę bardziej skomplikowana. Na przykład, czy wiesz drogi czytelniku czym jest PFLW? Nie? Jest to algorytm postępowania w razie, na przykład: rozbicia się żaglówki na rafach, nieopodal bezludnej wyspy. PFLW uczy nas, że na początku musimy znaleźć/zbudować schronienie (P – Protection), następnie musimy rozpalić ognisko (F-Fire), kolejnym krokiem jest znalezienie wody (L – Liquid) i ostatnim zadaniem jest znalezienie pożywienia. Teoretycznie postępowanie według powyższego schematu pozwoli każdemu przetrwać. SURVIVAL uczy nas jak przetrwać w trudnych dla nas warunkach. Dlatego w tym miejscu należy przytoczyć, że na survival składa się zespół postaw i świadomych zabiegów przygotowujących do przetrwania oraz służących przetrwaniu w przewidywanych trudnych i skrajnie trudnych sytuacjach. Survival jest sztuką dostosowywania samego siebie do warunków zewnętrznych oraz sztuką dostosowywania warunków zewnętrznych do swoich potrzeb. Przydatność swą okazuje zwłaszcza wtedy, gdy dotyczy to sytuacji nietypowych, nagłych i groźnych, zwłaszcza wobec braku podstawowych środków do życia oraz narzędzi.
Survival jest dziedziną działalności człowieka skierowaną na ochronę samego siebie jako jednostki, gatunku, a także – swego habitatu, czyli szeroko rozumianego środowiska społecznego i przyrodniczego. Survival traktowany jako zbiór metod wychowawczych (w tym samo-rozwojowych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych) może być nazwany „szkołą życia i przetrwania”.

 

Piśmiennictwo:

  1. Survival po polsku (nowa edycja), Krzysztof J. Kwiatkowski, Łódź 2001, F-ma Tomczak
  2. Poradnik małego skauta, Marcin Przewoźniak, Poznań 2009, Papillon