POZWOLENIE NA BROŃ CZ. 2 – BROŃ CO “CELÓW KOLEKCJONERSKICH”

By in
POZWOLENIE NA BROŃ CZ. 2 – BROŃ CO “CELÓW KOLEKCJONERSKICH”

W poprzednim artykule dotyczącym pozwolenia na broń do celów pamiątkowych opisaliśmy całą procedurę dotyczącą postępowania w kwestii uzyskania promesy na broń, która ma tak naprawdę służyć jako pamiątka. Natomiast w niniejszym artykule chcielibyśmy abyś czytelniku, dowiedział się jak otrzymać pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich.Wyżej wymieniona forma pozwolenia ma swoje plusy i minusy, dlatego też w tym miejscu zadaj sobie pytanie… Po co Ci broń? Skoro jej nie dostałeś, chcesz ją sobie kupić…

Powszechna opinia głosi, że bardzo łatwo się robi zdobyć pozwolenie na broń do celów sportowych… To nie jest kłamstwo, lecz nie jest to też do końca prawda. Dlaczego? Przekonasz się o tym czytając nasz kolejny wpis, który pojawi się już niebawem.

Warto więc zastanowić się nad pozwoleniem na posiadanie broni do celów kolekcjonerskich. Jest to forma posiadania broni, obejmująca każdą jednostkę broni z pozwoleniem na jej wykorzystanie na strzelnicy. Oczywiście nie możesz jej użyczać osobom trzecim, ani korzystać z niej na zawodach czy polowaniu. Niemniej jednak, zaletą tej formy pozwolenia jest brak konieczności wyrabiania co roku licencji, a tym samym startów.

Promesę na broń do celów kolekcjonerskich można uzyskać w następujący sposób:

  Photo by cetaylor on Foter.com / CC BY-NC-ND
  Photo by cetaylor on Foter.com / CC BY-NC-ND
 1. Po pierwsze musisz zapisać się do stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim (można to zrobić bez wychodzenia z domu, przez internet). Koszt waha się, o zgrozo, między 0 – 200zł.
 2. Tak jak i w przypadku pozwolenia na broń do celów pamiątkowych, należy zapoznać się z Ustawą z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r., poz. 1839) i sprawdzic czy spełniasz następujące wymagania:
 3. Musisz mieć ukończone 21 lat
 4. Musisz posiadać miejsce stałego pobytu w Polsce (czy posiadasz obywatelstwo polskie)
 5. Nie możesz być osobą uzależnioną od alkoholu lub substancji psychoaktywnych
 6. Nie możesz być karany w tym nie może ciążyć na tobie wyrok skazujący za przestępstwa umyślne i nieumyślne przeciwko zdrowiu i życiu oraz bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.
 7. Nie możesz posiadać zaburzeń psychicznych, psychologicznych lub ograniczeń w sprawności psychofizycznej.
 8. Gdy już znasz zasady bezpiecznego posługiwania się bronią, spełniasz wymogi z punktu 2 i przeczytałeś ze zrozumieniem
  Photo by Travis S. on Foter.com / CC BY-NC

  Ustawę o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 roku, należy udać się do WPA na i podejść do egzaminu teoretycznego i praktycznego. Koszt to 1150zł. 

 9. Po otrzymaniu pozytywnego wyniku egzaminu, należy wykonać badania lekarskie, zgodnie z algorytmem opisanym tutaj
 10. Posiadając pakiet dokumentów tj:
  • Zaświadczenie o członkostwie w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim;
  • Zaświadczenie o zdaniu egzaminu w WPA;
  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do posiadania broni;
  • Wypełniony wniosek (DO POBRANIA)
  • Potwierdzenie opłaty skarbowej 242 zł za pozwolenie na broń ( Decyzję zezwalająca osobie fizycznej na posiadanie broni palnej bojowej/gazowej/myśliwskiej/sportowej/kolekcjonerskiej)
  • Potwierdzenie opłaty skarbowej 17 zł za każdą promesę o którą się ubiegasz (to możesz zapłacić w momencie otrzymania pozytywnej decyzji).
 11. Składasz całość w WPA odpowiednim do Twojego miejsca zamieszkania. Na koniec czekasz 30 dni na pozytywną opinie 😀

A już niebawem, oczekiwany wpis dotyczący pozwolenia na broń do celów sportowych.