Kompas - zasady działania

By in
Kompas - zasady działania

W trakcie działań wielokrotnie zdarza się, że aby wykonać określone zadanie trzeba wykonać skryty marsz. Tak jak w przypadku posiadania urządzenia GPS nie jest to zbyt skomplikowane tak w przypadku posiadania tylko mapy i kompasu staje się skomplikowane dla tych, którzy nie potrafią posługiwać się tymi przedmiotami lub doświadczenia posługiwania się nimi.
Kompas i jego przeznaczenie: Przeznaczeniem kompasu jest wskazywanie kierunku północy magnetycznej i pomiaru azymutu magnetycznego. Co pozwoli nam ustalić własne położenie lub określić właściwy kierunek działania.

W związku z powyższym teraz zapoznamy się z ogólną budowa kompasu oraz zasadami posługiwania się nim.

Budowa kompasu.
Sercem kompasu jest igła magnetyczna jeśli nie jest uszkodzona i nie znajdujemy się blisko pola elektromagnetycznego lub większego przedmiotu stalowego (wóz bojowy lub czołg) obróci się ona w kierunku północnym lub wskaże nam kierunek północny. Igła magnetyczna znajduje się w obrotowym pierścieniu, który wewnątrz posiada podziałkę kątową od 0 – 360’. Ruchomy pierścień umieszczony jest na plastikowej podkładce, która posiada zazwyczaj 3 podziałki umieszczone na bokach określające odległości do skali map 1:25 000, 1:50 000 i normalną podziałkę milimetrową.

W celu sprawdzenia czułości kompasu i prawidłowości jego działania należy zbliżyć do igły przedmiot metalowy, jeżeli igła magnetyczna odchyla się a po odłożeniu przedmiotu wraca z powrotem w dotychczasowe położenie znaczy to, że kompas jest sprawny i możemy z nim pracować. Rozpoczynając pracę musimy pamiętać o jednej istotnej sprawie kompas nigdy nie wskazuje prawdziwego kierunku północy tzn. kierunku północy geograficznej. Igła magnetyczna wskazuje nam północ magnetyczną. W czasie pracy z kompasem musimy przestrzegać kilku zasad:

  1. Zwracamy uwagę aby nie pracować w pobliżu przedmiotów metalowych lub żelaznych, które mogą mieć wpływ na pracę igły magnetycznej;
  2. Przygotowując się do działań nocnych pamiętamy o naświetleniu elementów fosforyzujących;
  3. Nie pracujemy z kompasem w trakcie burzy – wyładowania atmosferyczne wpływają na odchylenie igły magnetycznej oraz przy liniach wysokiego napięcia;
  4. Nie pracujemy z kompasem w rejonach o znacznych anomaliach magnetycznych.

Dzięki w/w właściwością kompas daje nam możliwości wskazania kierunku na dany obiekt w terenie oraz wyznaczania kierunku marszu wg. wcześniej ustalonego planu działania (przemieszczania się).

Jeśli chcecie poznać praktycznie sposoby posługiwania się kompasem i wykonać marsz na azymut zapraszamy na kurs podstawowy.