15 SIERPNIA - ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO

By in
15 SIERPNIA - ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO

Niepodległość oczami współczesnego weterana.

 „Gorzki  to chleb Polskość” Cyprian Kamil Norwid.

                Niepodległość nie  jest Nam nadana raz na zawsze. Niepodległość jest wartością, w imię której w historii dziejów walczyli nasi przodkowie. Walczyli i umierali. Suwerenność i niezależność Ojczyzny są bliskie każdemu z Nas, tak przynajmniej powinno być.

W środowisku współczesnych weteranów, uczestników misji poza granicami kraju, przytoczone powyżej wartości są szczególnie kultywowane. Dobrze wiemy jak cenny to dar – Niepodległość. Współcześni weterani na własne oczy widzieli ludzi, którzy do Niej tęsknili, o Nią walczyli i za Nią ginęli. Ludzi zmęczonych, zdesperowanych, ale nieustająco wierzących w to, że ich ofiara nie będzie daniną darmową. Że w końcu i tutaj, na ich ojczystej ziemi zapanuje pokój, a ukochane autonomiczne już  państwo odrodzi się jak „feniks z popiołów”.

Weterani zdają sobie sprawę jak cennym darem jest wolność i dlatego dla większości z Nas patriotyzm to przede wszystkim obowiązek. Jesteśmy świadomi, że Nasza Ojczyna mogłaby nigdy nie odzyskać niezależności. Dzięki ojcom, dziadom, pradziadom, którzy przelewali krew za utracony kraj, dziś żyjemy w Wolnej Polsce. Na nic się zdały próby zaborców wynarodowiania Polaków, na nic okazał się zakaz używania słowa polskiego – nikt nie zdołał zabić ducha w Narodzie.

Weterani cieszą się z wolności jak nikt inny, bo zdają sobie sprawę jak żyje się w kraju pozbawionym tego przywileju. Jak nikt inny, weterani starają się również krzewić wartości patriotyczne i kultywować dobre imię oręża polskiego. Niech tak pozostanie, bo jesteśmy grupą, która te wartości ma w sercu a nie tylko na ustach. Może jednak w tym miejscu warto przypomnieć i zarecytować wiersz Władysława Bełzy „Katechizm polskiego dziecka”:

 – Kto Ty jesteś?

– Polak mały. (…)

Tak z myślą o przyszłych pokoleniach.

Zachęcamy w tym ważnym dniu, abyście przystanęli na chwilę i spróbowali odpowiedzieć sobie na pytanie, czym dla Was samych jest Niepodległość. Pomyślcie też o tych wszystkich milionach ludzi na świecie, którym nie jest dane świętowanie Niepodległości.