POZWOLENIE NA BROŃ CZ. 1 - BROŃ CO "CELÓW PAMIĄTKOWYCH"
By in

POZWOLENIE NA BROŃ CZ. 1 - BROŃ CO "CELÓW PAMIĄTKOWYCH"

Broń

 W Polsce rośnie liczba osób, które coraz śmielej domagają się dostępu do broni palnej. Nie po to by zabijać lub grozić, ale po to aby wykorzystywać broń do celów sportowych, kolekcjonerskich, pamiątkowych lub związanych z krzewieniem postaw patriotycznych, np. przez członków grup rekonstrukcyjnych.

1 sztuka broni palnej na 100 obywateli Polski ?

Z opowieści starszych osób urodzonych przed II Wojną Światową, które pamiętają okres międzywojenny… Pytając czy ojciec, dziadek, pradziadek posiadł strzelbę lub inny rodzaj broni palnej, niemal zawsze padała odpowiedź potwierdzająca.

Po II Wojnie Światowej doszło do rozbrojenia obywateli polski. Czemu się tak stało, powód jest chyba dosyć jasny: uzbrojone i niezadowolone społeczeństwo, może się w sposób łatwy i niekontrolowany zbuntować i w konsekwencji doprowadzić do rewolucji. Z tego powodu w 1946 r. weszły w życie przepisy Małego Kodeksu Karnego, które pod rygorem więzienia, a nawet śmierci zakazywały obywatelom posiadania broni. Jedyną grupą społeczną, której uczestnicy mogli posiadać broń byli członkowie Bractwa Łowieckiego.

Zgodnie z aktualnymi danymi statystycznymi, na 100 obywateli Polski przypada ok 1,3 sztuki broni, co w porównaniu do włoskich 11 sztuk, nie jest może jakimś strasznym odchyleniem od trendu. Biorąc jednak pod uwagę takie kraje jak Niemcy, Austria oraz Francja, w których na 100 obywateli przypada ponad 30 sztuk broni palnej, różnica jest zauważalna.

Wychodząc z założenia, że coraz więcej osób chciałoby legalnie i zgodnie z prawem posiadać broń, przygotowaliśmy serię artykułów, które pomogą osobą chętnym otrzymać upragnione pozwolenie czy to do celów pamiątkowych, kolekcjonerskich czy też sportowych.

Broń jako pamiątka po przodkach

Zdarza się, że otrzymujemy w spadku pieniądze, mieszkanie, a czasem… broń. Może to być np. karabin Springfield model 1861, przywieziony przez pradziadka Powstańca, który podarował go dziadkowi, który go przechował przez I i II Wojnę Światową, a następnie przekazał Ci go w drodze spadku. Jest to jeden z wielu możliwych scenariuszy. Zgodnie z ustawą z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r., poz. 1839), osoba, która otrzymała broń w formie wyróżnienia, darowizny lub spadku może ubiegać się o pozwolenie na broń w celach pamiątkowych. A jak wygląda samo ubieganie się o pozwolenie… Proszę bardzo:

 1. Pierwszym krokiem będzie spełnienie następujących wymagań:
  • Musisz mieć ukończone 21 lat;
  • Musisz posiadać status stałego pobytu w Polsce (czy posiadasz obywatelstwo polskie);
  • Nie możesz być osobą uzależnioną od alkoholu lub substancji psychoaktywnych;
  • Nie możesz być karany w tym nie może ciążyć na tobie wyrok skazujący za przestępstwa umyślne i nieumyślne przeciwko zdrowiu i życiu oraz bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego;
  • Nie możesz mieć zaburzeń psychicznych, psychologicznych lub ograniczeń w sprawności psychofizycznej.
 2. Drugim krokiem będzie zdanie egzaminu teoretycznego ze znajomości przepisów prawa dotyczących posiadania broni, o czym mówi Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią (Dz.U. Nr 19, poz. 241 ze zm.). Koszt egzaminu to 550 zł.
 3. Gdy upewnisz się, że wynik egzaminu jest pozytywny, powinieneś udać się na badania lekarskie, które przeprowadzą następujący specjaliści:
  • Okulista
  • Psychiatra
  • Psycholog
  • Lekarz orzecznik

  Badania są płatne, sugerujemy krótkie rozeznanie wśród autoryzowanych placówek i sprawdzenie cen.

  Należy pamiętać, że badania są ważne tylko 3 miesiące, a od mementu złożenia ich w WPA, aż 5 lat.

 4. Na koniec, gdy masz już komplet dokumentów musisz złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni do celów pamiątkowych z załączonym dokumentem stwierdzającym nabycie broni w drodze spadku, darowizny lub wyróżnienia.
 5. W przypadku PODAROWANIA (wyróżnienia) broni na drodze nagrody lub prezentu, darczyńca przekazuje dokumenty obdarowanemu stwierdzające fakt zakupu danej jednostki (dokument poświadczający wyróżnienie wyrażające się w przekazaniu broni). Jeśli Obdarowany posiada „promesę” może udać się do producenta / sklepu i odebrać darowany egzemplarz. Schody zaczynają się w momencie gdy wspomniany szczęściarz nie posiada pozwolenia. W tym przypadku Obdarowany musi wykonać wszystkie kroki opisane w punkcie nr 1 niniejszego artykułu. Po zdaniu egzaminu i złożeniu wszystkich dokumentów, Obdarowany może odebrać swój egzemplarz broni.
 6. W przypadku SPADKU musisz do wniosku załączyć postanowienie sądu o stwierdzenie nabycia spadku lub równoważny mu akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony u notariusza. Jeśli nie posiadasz pozwolenia na broń do celów pamiątkowych musisz wykonać wszystkie kroki opisane w punkcie nr 1 niniejszego artykułu.
 7. Podobnie jak w przypadku dwóch powyższych punktów ma się sprawa z otrzymaniem broni na drodze DAROWIZNY. I tym razem niezbędne Ci będzie dokument zwany aktem darowizny broni, nie spotkałem się aby był wymóg aby niniejszy akt był sporządzony przez notariusza. Niemniej jednak dla swojego świętego spokoju możesz udać się do notariusza.
 8. Ostatnim krokiem przed złożeniem pełnej dokumentacji jest opłata złożenia wniosku (Decyzję pozwolenie na broń) zezwalająca osobie fizycznej na posiadanie broni palnej bojowej/gazowej/myśliwskiej/sportowej), która wynosi 242 zł za oraz 17 zł za każdą promesę.

Od tego momentu organ wydający pozwolenie ma 30 dni na wydanie decyzji.

Jeśli ciekawi was jak wygląda otrzymanie pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich zapraszam do kolejnego artykułu, który pojawi się już niebawem.